دانلود نرم افزار های تابلو روان

به تخصصی ترین مرکز در زمینه تابلو روان ، تلویزیون شهری و ماژول LED خوش آمدید . در این بخش از وب سایت مجموعه ای از نرم افزار های مورد استفاده در ساخت تابلو های روان و تلویزیون های شهری به صورت کاملاً رایگان جهت استفاده شما کاربر گرامی قرار داده شده است . همچنین فایل Firmware انواع برد کنترل و فایل های Config ماژول های مختلف برای اتصال به برد کنترل تلویزیون های شهری در این مجموعه گنجانده شده است . امید است که موجب رضایت شما کاربر عزیز قرار بگیرد . 

 

نرم افزار تابلو روان - نرم افزار تلویزیون شهری

IconSoftware SuitableSizeLink
دانلود نرم افزار HD2013 HD2013 V4.04 Huidu Controllers 4.06 MBDownload
دانلود نرم افزار HD2014 HD2014 V1.02.903Huidu Controllers 11.3 MB Download
دانلود نرم افزار LEDArt LED Art V1.2.1.5Huidu Controllers 49.9 MB Download
دانلود نرم افزار LEDCenter LED Center V5.0Lumen Controllers 16.3 MB Download
دانلود نرم افزار LEDShow LED Show V11.30.1263A8 Controller 16.9 MB Download
دانلود نرم افزار LEDSet LED Set V2.0Xixun Controllers 1.08 MB Download
دانلود نرم افزار LEDEditor LED Editor V9.0Xixun Controllers 44.4 MB Download

 

 Firmware تقویم شمسی برای برد های سری HD

ControllerUpdate By SizeLink
HD-S3 HD2013 V4.04 30.0 KBDownload
HD-A3 HD2013 V4.04 47.9 KB Download
HD-M3 HD2013 V4.04 30.1 KB Download
HD-Q3 HD2013 V4.04 47.9 KB Download
HD-E3 HD2013 V4.04 59.8 KB Download
HD-U3 HD2013 V4.04 47.9 KB Download
HD-X3 HD2013 V4.04 49.3 KB Download
HD-G3 HD2013 V4.04 50.2 KB Download

 

Firmware هفت رنگ برای برد های سری HD

ControllerUpdate By SizeLink
HD-Q3 HD2013 V4.04 48.5 KB Download
HD-E3 HD2013 V4.04 60.4 KB Download
HD-U3 HD2013 V4.04 48.7 KB Download
HD-X3 HD2013 V4.04 50.2 KB Download
HD-G3 HD2013 V4.04 50.3 KB Download

 

فایل Configure کردن برد های تلویزیون برای ماژول های مختلف

Software Module Model SizeLink
LED Set P10-1R 1/4 Scan-Hub12 187 B Download
LED Set P10-1G 1/4 Scan-Hub12 177 B Download
LED Set P16-2R1B 1/4 Scan-Hub12 195 B Download
LED Set P20-2R1G1B 1/4 Scan-Hub08 197 B Download
LED Art P10-1R 1/4 Scan-Hub12 383 B Download
LED Art P10-1G 1/4 Scan-Hub12 383 B Download
LED Art P16-2R1B 1/4 Scan-Hub12 705 B Download
LED Art P20-2R1G1B 1/4 Scan-Hub08 755 B Download

پسورد کلیه فایل های فشرده آدرس سایت کیاسل است .

 Files Password : kiasell.com